Vi bygger på förtroende sedan 1928

Jobba hos oss

Mats Karlsson,Marknad och sälj
"Jag älskar att vara ute bland folk"

Beslutet att växa var viktigast

Mats Karlsson har alltså varit med under hela Otto Magnussons resa, från ett litet bolag till dagens halvmiljardföretag.

– Vi var 50 man när jag började, i dag är vi runt 200. För att komma så långt har man fått göra ett antal strategiska val och satsa hårt exempelvis på framtagande och utbildningar i värderingar för att alla ska dra åt samma håll. Ett annat strategiskt val var beslutet att växa. Det tar tid och konjunkturerna växlar, men nu är vi här.

Samtidigt är Otto Magnusson ett familjeägt bolag, något som Mats Karlsson tycker är viktigt.

– Ja, det är därför jag är här. Jag vill vara en individ, inte en siffra. Jag vill känna människorna och att de känner mig. Här är det snabba turer och raka besked. Det passar mig. Det är en stolthet att jobba i ett företag som klarat tre generationer av privat ägande. Vet inte om det finns något jämförbart någon annanstans i branschen.

Behöver bli tydligare

Den fortsatta tillväxten kräver dock ännu större tydlighet, menar Mats Karlsson.

– Jag är väldigt lycklig att sitta där jag sitter, men vi behöver nog bli ännu tydligare mot omvärlden. Det handlar om att hitta inriktningen för var man ska lägga energin. De värderingarna som vi satte 2003 kan behöva förankras ytterligare, särskilt nu när vi har blivit så många fler. Det är ett arbete som aldrig blir klart.

Målet är att fortsätta att växa, med förnuft och stabilitet, och att ta hand om de nya människor som kommer in i företaget. Ett led i det arbetet är att professionalisera ledningen av bolaget yttterligare. Bland annat har vi utökat med en controller och med en ansvarig för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Otto Magnussons själ

Mats Karlsson håller det genuina, det äkta, högt – det som är Otto Magnussons själ: att vara nära sina kunder.

– Att ett uppdrag är avklarat betyder inte att vi är klara. Tvärtom. Exempelvis släpper vi Emporia som entreprenaduppdrag i dagarna, men en av mina uppgifter är se till att vi får tillbaka det som serviceuppdrag.

Mats Karlsson anser att möjligheterna är mer eller mindre outtömliga.

– Ja, vi växer och tar nya marknadsandelar hela tiden på service. Men det finns mycket att göra också exempelvis inom ROT. Inom det så kallade miljonprogrammet finns 600 000 lägenheter som behöver renoveras och ett antal nya miljökrav som ska uppnås till 2020. Det arbetet behöver inledas snart, och då är vi redo!

Jobba hos oss