Vi bygger på förtroende sedan 1928

Om oss

Gränden - 164 nya lägenheter i Lund

Publicerad den 1 juni 2018

Beskrivning: Nybyggnation av 164 hyreslägenheter varav 10 st servicelägenheter, gemensamhetslokal samt personalutrymme i 8 huskroppar på Sankt Hans Gränd. Totalt ca 15000 m2 BTA. Rivning och återuppbyggnad av 2 st broar ingår i entreprenaden.

Beställare: LKF Lunds Kommuns Fastighets AB

Entreprenadform: Totalentreprenad

Entreprenadsumma: 287 900 000 kr

Färdigställande: 2021

Arbetschef: Tomas Nyrén