Vi bygger på förtroende sedan 1928

Byggservice

Ramavtal och Otto Classic

Vi har i dag ramavtal med några av de största aktörerna i Malmö och Lund regionen med omnejd, exempelvis, MKB, Hemsö, Malmö Stadsfastigheter, HSB Sundsfastigheter och HSB Skåne, MSB/Räddningsverket, Fortifikationsverket, Försvarsmakten, Regionservice, Klövern och Baxter/Gambro.

Otto Classic är vår byggservices projektuppdrag. Här utför vi de entreprenader som sedan decennier tillbaka varit vår naturliga kombination med serviceuppdrag hos våra återkommande kunder. Det handlar om fönsterbyte, takrenoveringar, hyresgästanpassningar, vindslägenheter, fasadrenoveringar m m.

Byggservice