Vi bygger på förtroende sedan 1928

Byggservice

Serviceprojekt

undefined
Vi är ett stöd för våra kunder från start till mål. Vi tar fram beslutsunderlag, till exempel kostnadsberäkningar och ritningar, för våra kunders räkning.

Vi utför byggservicejobb, allt från ett enstaka timmar till hela entreprenadprojekt. I den löpande verksamheten har vi ungefär 55 servicebilar i drift varje dag.

Serviceuppdragen är i hög utsträckning en fråga om förtroende. Därför lägger vi stor vikt vid att snabbt kunna vara på plats, lösa nya problem, ta egna initiativ och fungera som kundens förlängda arm. Vi sätter en ära i att våra hantverkare kan ”ta folk” och hantera uppdragen på ett sätt som minskar störningar i våra uppdrag.

Till er tjänst står i dag ett 80-tal servicehantverkare.

Byggservice