Vi bygger på förtroende sedan 1928

Entreprenad

Gränden

Nybyggnation av 164 hyreslägenheter  varav 10 st servicelägenheter, gemensamhetslokal samt personalutrymme i 8 huskroppar på Sankt Hans Gränd i Lund. 

Totalt ca 15 000 kvm BTA. Rivning och återuppbyggnad av 2 st broar ingår i entreprenaden.

Beställare: LKF Lunds kommuns fastighets AB

Entreprenadform: Totalentreprenad

Entreprenadsumma: 287 900 000 kr

Byggtid: Feb 2019 - Dec 2021

Arbetschef: Tomas Nyrén

Platschef: Jonas Holmgren

Entreprenadingenjör: Stefan Bengtsson

Entreprenad