Vi bygger på förtroende sedan 1928

Entreprenad

Kv Slaktaren i Eslöv

Nybyggnation av tre huskroppar med totalt 81 bostadslägenheter, ca 380 kvm butikslokaler och därtill hörande gemensamma utrymmen för kommunikation, förråd och teknik mm. 

Projektet omfattar också erforderliga mark och anläggningsarbeten samt vissa arbeten på angränsande byggnader utanför arbetsområdet.

De nya byggnaderna kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad 3.0, silvernivå.

Beställare: Eslövs Bostäder

Entreprenadform: Totalentreprenad

Entreprenadsumma: 145 900 000 kr

Färdigställande: Maj 2021

Entreprenad