Vi bygger på förtroende sedan 1928

Entreprenad

Malmö Idrottsgrundskola

Nybyggnation av idrottsgrundskola årskurs 7-9 för ca 540 elever samt sporthall med publikkapacitet om 500 personer.

Objektet består av två byggnader, 4 resp 5 våningar förbundna med 2 st gångbroar. Area ca 11300 kvm BTA. Även utemiljö samt takterrass ska anläggas.

Beställare:  Malmö Stadsfastigheter

Entreprenadform: Generalentreprenad

Entreprenadsumma: 243 490 000 kr

Färdigställande: Juli 2021

Entreprenad