Vi bygger på förtroende sedan 1928

Entreprenad

Norra Bullerbyn/Lund

Nybyggnation av flerfamiljshus med underjordiskt parkeringsgarage. Totalt 106 lägenheter fördelat på två huskroppar och åtta våningar. På bottenplanet samt del av plan 2 i norra huset utförs lokal för Folktandvården.

Beställare: LKF

Arbetschef: Tomas Nyrén

Platschef: Stefan Persson

Entreprenadform: Totalentreprenad

Entreprenadsumma: 156 900 000 kr

Färdigställande: 2019

Entreprenad