Vi bygger på förtroende sedan 1928

Entreprenad

P-hus Gasverket

Om- och tillbyggnad av befintligt p-hus som idag består av tre våningsplan.

Ytterligare tre våningar ska byggas på och förses med yttertak av solcellspaneler. Även en ny fasad av cortenplåt monteras.

Beställare: LKP AB - Lunds Kommuns Parkering AB

Entreprenadform: Totalentreprenad/utförandeentreprenad

Entreprenadsumma:  Ca 82 Mkr

Färdigställande: Okt 2019

Entreprenad