Vi bygger på förtroende sedan 1928

Entreprenad

Xplorion

Här byggs ett hållbart boende med fokus på miljö och hållbarhet.

Projektet omfattar nybyggnation av flerbostadshus med verksamhetslokal, tvättstuga, cykelhus samt källare. Totalt ska 54 hyreslägenheter uppföras. 

Utgångspunkten är att bygga ett passivhus, som ska ha del av sin elförsörjning med solceller. Avsikten är att testa innovativ teknik som : flexibel stomme, planlösning utan innerväggar, lågtempererad fjärrvärme, bilfritt boende, solceller, batteri och billaddare.

Beställare: LKF Lunds kommunala fastighets AB

Adress: Brunnshögsgatan, Lund

Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan

Entreprenadsumma: Ca 90 MKR

Arbetschef: Klas Ekström

Platschef: Andreas Nilsson

Entreprenadingenjör: Erik Lindén

Färdigställande: September 2020

Entreprenad