Vi bygger på förtroende sedan 1928

Entreprenad

AF-bostäderaf-bostader_376x373.jpg


Ombyggnad av studentkorridorkök

Beställare: Stiftelsen AF bostäder
Kontraktssumma: 3,9 MSEK
Adress: Lund

Entreprenad