Vi bygger på förtroende sedan 1928

Entreprenad

Drottninggatan

Kvarteret Ruth på Drottninggatan 12 byggdes om från kontorslokaler till bostäder.

Beställare: Ikano Fastighets AB
Kontraktssumma: 33,5 milj kronor

Entreprenad