Vi bygger på förtroende sedan 1928

Entreprenad

Kv. Notarien, Flensburgsgatan

Omläggning av yttertak med pannor.

Beställare: Brf Söderhem
Kontraktssumma: Ca 2,5 Mkr
Adress: Malmö

Entreprenad