Vi bygger på förtroende sedan 1928

Entreprenad

Muninmunin.jpg


Projektnamn: Munin 1

Beställare: Otto Magnusson Bostäder

Projektstart - slut: Nov 2016 - Nov 2018

Kontraktssumma: 175 Mkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Beskrivning av projekt: Uppförande av ett bostadskvarter med 136 lägenheter hyresrätter.

Entreprenad