Vi bygger på förtroende sedan 1928

Entreprenad

Seniorboende i Hjärup (1)

Projektnamn: Riksbyggen Hjärup

Beställare: Riksbyggen Bonum

Kontraktssumma: ca 80.000.000 kr

Byggtid: Augusti 2014 - Augusti 2016

Entreprenadomfattning: Nybyggnad av 4 st punkthus för seniorboende med tillhörande gårdshus samt vårdcentral.

Arbetschef: Stefan Olsson

Entreprenadingenjör: Leif Hansson

Entreprenad