Vi bygger på förtroende sedan 1928

Entreprenad

Stora Nygatan

Ombyggnad av kontorslokaler till lägenheter.

Beställare: Hugo Svensson Fastighetsförvaltning
Kontraktssumma: 0,8 MSEK
Adress: Malmö

Entreprenad