Vi bygger på förtroende sedan 1928

Entreprenad

Kajplats 305kajplats305_376x373.jpg


Ombyggnad av kontor till Malmö Högskolas sekretariat.

Beställare: Stadsfastigheter
Kontraktssumma: ca 12 milj kr.

Entreprenad