Vi bygger på förtroende sedan 1928

Entreprenad

Scandinavian Cosmetics

Ny tillbyggnad på 470 kvm uppförs. Och två förbindelsegångar byggs och sammankopplas mellan gamla och nya lokaler.

Entreprenad