Vi bygger på förtroende sedan 1928

Entreprenad

WTC i Lund

Parkeringshus i 16 halvplan om ca 12900 kvm BTA varav 2598 kvm under mark. Projektet omfattar även en mindre lokal på bottenvåningen, miljörum samt omgivande markytor tillhörande fastigheten.

Beställare: Midroc Projects AB

Byggtid: Sep 2014 - Aug 2015

Kontraktssumma: 58 milj kr

 

Uppförande av kontorshus i 4 våningar om ca 7 450 kvm BTA. Projektet omfattar även mindre källardel samt omgivande markytor tillhörande fastigheten.

Beställare: Midroc Projects AB Kontraktssumma: 110 340 000 kr

Byggtid: Juni 2014 - December 2015

Entreprenadform: Totalentreprenad

Arbetschef: Tommy Hansen

Platschef: Lars Mårtensson

Arbetsledare: Roland Augustsson

Arbetsledare: Håkan Persson

Entreprenadingenjör: Tim Örting

Entreprenad