Vi bygger på förtroende sedan 1928

Entreprenad

P Hus 2 i Hyllie

Beställare: Parkering Malmö

Kontraktssumma: ca 65 000 000 kr

Byggtid: Dec 2014 - Maj 2016

Entreprenadform: Totalentreprenad

Entreprenadomfattning: Nybyggnad av parkeringshus 5 våningar i Hyllie, Malmö.

Arbetschef: Johan Carlsson

Platschef: Peter Johannisson

Entreprenadingenjör: Erik Lindén

Entreprenad