Vi bygger på förtroende sedan 1928

Entreprenad

P-hus Södervärn

Befintligt P-Hus har utökats med ytterligare 2 plan om vardera 8000 kvm.

Beställare: Parkering Malmö
Kontraktssumma: 94,2 milj kr

Entreprenad