Vi bygger på förtroende sedan 1928

Entreprenad

Augustenborgsskolan

Om- och tillbyggnad av skolan under pågående verksamhet.

Beställare: Stadsfastigheter
Kontraktssumma: ca 51 Mkr

Entreprenad