Vi bygger på förtroende sedan 1928

Entreprenad

Dammfriskolan





Ombyggnad av grundskola, byggnad F & G, samt omläggning tak av tegelpannor

Beställare: Malmö kommun, Stadsfastigheter
Kontraktssumma: 36,6 MSEK
Adress: Malmö

Entreprenad