Vi bygger på förtroende sedan 1928

Entreprenad

Humanisthuset

Ombyggnad av språk- och litteraturcentrum, Lunds Universitet.

Beställare: Akademiska Hus
Kontraktssumma: ca 40 Mkr
Adress: Lund

Entreprenad