Vi bygger på förtroende sedan 1928

Entreprenad

Hyllieskolan

Beställare: Stadsfastigheter

Kontraktssumma: 187.225.000 kr

Byggtid: Juni 2015 - April 2017

Entreprenadomfattning: Nybyggnad av skola, förskola och idrottshall i Hyllie.

Arbetschef: Tommy Hansen

Platschef: Peter Christensen

Entreprenadingenjör: Filip Karlsson

Inköpare: Henrik Hoffmann, Tomas Kulle

Entreprenad