Vi bygger på förtroende sedan 1928

Entreprenad

Mellanhedsskolan

Ombyggnad av förskola.

Beställare: Stadsfastigheter
Kontraktssumma: ca 5 milj kr

Entreprenad