Vi bygger på förtroende sedan 1928

Entreprenad

Mölleskolan i Skivarp

Stor om- och tillbyggnad av skolan.

Beställare: Skurup Kommunala AB
Kontraktssumma: 55 milj kr

Entreprenad