Vi bygger på förtroende sedan 1928

Entreprenad

Österportskolan

Invändig ombyggnad av skolan.

Beställare: Stadsfastigheter AB
Kontraktssumma: ca 1 milj.

Entreprenad