Vi bygger på förtroende sedan 1928

Entreprenad

Strandskolan i Klagshamn

Nybyggnad av Strandskolan, grundskola, i Klagshamn, ca 6 000 m²

Beställare: Malmö kommun, Stadsfastigheter
Kontraktssumma: 33,4 MSEK
Adress: Malmö

Entreprenad