Vi bygger på förtroende sedan 1928

Entreprenad

Sundsgymnasiet i Vellinge

Återuppbyggnad av gymnasieskolan efter brand.

Beställare: Vellinge Bostäder
Kontraktssumma: 56 milj kr

Entreprenad