Vi bygger på förtroende sedan 1928

Hållbarhet

GDPR

Information om hur Otto Magnusson registrerar och förvarar personuppgifter

Otto Magnusson följer bestämmelserna enligt GDPR-förordningen. För oss är personlig integritet viktigt. Det är viktigt att man kan känna sig trygg med hur personuppgifter behandlas hos oss.

Personuppgifter registreras och förvaras i våra kund- eller leverantörsregister i syfte att upprätthålla affärsrelationer med företag. Typen av personuppgifter som registreras avser namn, telefonnummer och e-postadress och i de fall det finns skyldighet enligt lag även personnummer. Vi håller våra register uppdaterade och så snart det sker personalförändringar i våra kontaktvägar raderas inaktuella uppgifter.

 

 

 

Hållbarhet