Vi bygger på förtroende sedan 1928

Hållbarhet

Verksamhetssystem och byggprojekt

Vårt verksamhetssystem är ett certifieringsbart, integrerat verksamhetssystem som är uppbyggt utifrån våra processer i enlighet med de internationella standarderna ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 45001 (arbetsmiljö) och ISO 26001 (social).

Verksamhetssystemet hjälper oss att göra rätt från början och att ständigt bli bättre. Det gäller allt från att ha kunden i fokus till att efterleva tillämpliga lagar och andra krav och att ha ordning och reda. Syftet med verksamhetssystemet är också att förebygga arbetsplatsolyckor, förebygga betydande miljöpåverkan och nå våra mål.

I varje byggprojekt arbetar vi med projektspecifik projektplan, arbetsmiljöplan och kontrollprogram. Dessa sammanfattar hur vi tillämpar vårt verksamhetssystem i det specifika byggprojektet.

Vi använder verksamhetssystemet för att uppfylla vår affärsplan, inkluderat vision, affärsidé, värderingar och Hållbarhetspolicy. Vi bygger på förtroende sedan 1928, och vi vill bli den bäst förankrade byggaren.

Vi arbetar med fem övergripande områden i vårt förbättringsarbete:

Bilden nedan illustrerar vårt verksamhetssystem.

undefined

Verksamhetssystemet består av två huvudprocesser: entreprenad och byggservice. Vi utför till exempel både samverkansentreprenader, totalentreprenader och generalentreprenader, både väldigt stora projekt, mellanprojekt och mindre entreprenader. Vi har även ett snickeri.

Som stöd till dessa har vi stödprocesser för Marknad & försäljning, Inköp, Hållbarhet (inkl KMAS; Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö, Socialt ansvar), Personal, Facility (lager, fastighet, IT, reception) och Ekonomi. Ledningen styr verksamheten genom ett antal områden i ledningsprocessen.

 

Vårt system för att dokumentera och hantera våra projekt, är en del av vårt verksamhetssystem, och heter Byggsamordnaren:

 

Vi har tagit fram en Otto app (https://app.ottobygg.se), som har tre funktioner:

 

 

 

 

 

Hållbarhet