Vi bygger på förtroende sedan 1928

Jobba hos oss

Stefan Persson,Platschef
""Hårt jobb lönar sig""

Stefan Persson har varit i byggbranschen i 16 år, de senaste fem åren på Otto Magnusson. Han har en bakgrund som traditionell lärling och snickare.

- Jag har gått den långa vägen. Anledningen till att jag hamnade i byggbranschen från första början var att jag ville jobba med något där man skapar, säger Stefan.

En stor frihet

Det roligaste med rollen som platschef är variationen, enligt Stefan. En stor del av arbetet handlar om att leda och delegera arbete. Det handlar också om att hålla i möten, arbetsberedningar, betala fakturor, bestämma metodval och påverka m m.

- Man får skapa sin egen arbetsplats. Det är en stor frihet att skapa en sammansvetsad grupp med olika individer.

Familjär firma

En stor fördel med Otto Magnusson är att det är familjärt, med en uppskattad närhet till både ägarna och medarbetarna. - Här på firman är vi alla människor, ansikten. Man är inte bara en i mängden. Det är härligt.

Vad ger du för råd till ungdomar som vill arbeta i byggbranschen?

- Hårt jobb lönar sig. Det gäller att inte vara rädd för det är absolut slitsamt ibland. Det positiva är att det är en varierande bransch där man får vara ute i det fria mycket. Samtidigt är det häftigt att man kommer till en tom åkermark och lämnar efter sig en produkt som står kvar i 100 år.

Jobba hos oss