Vi bygger på förtroende sedan 1928

Om oss

Ramavtal Byggservice Diligentia

Publicerad den 7 juli 2014
Byggservice består av felavhjälpande samt mindre renoveringar, justeringar och diverse arbeten som inte överstiger 50000 Kr.
Byggarbeten består av större avrop som överstiger 50000 Kr.
Beställare: Diligentia
Avtalstid: 2 år med möjlighet att förlänga 1 år i taget