Vi bygger på förtroende sedan 1928

Om oss

Fasadrenovering på Köpenhamnsvägen

Publicerad den 5 oktober 2015

Projektnamn: Kvarteret Nyborg 15-21

Beskrivning av projekt: Fönsterbyte och fasadrenovering

Beställare: MKB

Byggtid: Jan 2016 - Dec 2016

Kontraktssumma: 9.975.000 kr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Arbetschef: Martin Jeppsson

Platschef: Rolf Webeklint

Entreprenadingenjör: Agne Zithén