Vi bygger på förtroende sedan 1928

Om oss

Ombyggnad av flerbostadshus

Publicerad den 8 mars 2016

Projektnamn: Kv Repslagaren 17

Beskrivning: Objektet avser ombyggnad av flerbostadshus. Totalt 38 lägenheter. Bruttoarea (BTA): 3300 kvm

Besöksadress: Tullgatan 5A-B/Helgegatan 20 A-B, Lund

Beställare: Hörnstenen AB

Byggtid: Mars 2016 - Maj 2017

Kontraktssumma: 29 000 000 kr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Arbetschef: Martin Jeppsson

Platschef: Kjell Olausson

Entreprenadingenjör: Agne Ziethén