Vi bygger på förtroende sedan 1928

Om oss

Nybyggnation på Sallerupsvägen

Publicerad den 12 april 2017

Projektnamn: Kv Draken

Beskrivning av projektet: Nybyggnation av 128 lägenheter i tre huskroppar

Besöksadress: Sallerupsvägen, Malmö

Beställare: Midroc

Projektstart -slut: April 2017 - juni 2019

Kontraktssumma: 161 500 000 kr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Arbetschef: Tommy Hansson

Platschef: Peter Christensen

Entreprenadingenjör: Johan Nermfors