Vi bygger på förtroende sedan 1928

Om oss

Norra Bullerbyn - 106 nya lägenheter

Publicerad den 1 juni 2018

Beskrivning: Nybyggnation av flerfamiljshus med underjordisk parkeringsgarage.Totalt 106 lägenheter fördelat på två huskroppar och åtta våningar. På bottenplanet samt del av plan 2 i norra huset utförs lokal för Folktandvården.

Beställare: LKF

Entreprenadform: Totalentreprenad

Entreprenadsumma: 156 900 000 kr

Färdigställande: 2019

Arbetschef: Tomas Nyrén

Platschef: Stefan Persson