Vi bygger på förtroende sedan 1928

Om oss

Gränden

Publicerad den 30 januari 2019

Nybyggnation av 164 st hyreslägenheter varav 10 st servicelägenheter, gemensamhetslokal samt personalutrymme i 8 huskroppar på Sankt Hans Gränd i Lund. 

Totalt ca 15000 kvm BTA. Rivning och återuppbyggnad av 2 st broar ingår i entreprenaden.

Beställare: LKF Lunds kommuns fastighets AB

Entreprenadform: Totalentreprenad

Entreprenadsumma: 287 900 000 kr

Byggtid: Februari 2019 - december 2021

Arbetschef: Tomas Nyrén

Platschef: Jonas Holmgren

Entreprenadingenjör: Stefan Bengtsson