Vi bygger på förtroende sedan 1928

Om oss

Kv Slaktaren i Eslöv

Publicerad den 23 augusti 2019

Beskrivning:

Projektet omfattar nybyggnad av tre huskroppar med totalt 81 bostadslägenheter, ca 380 kvm butikslokaler och därtill hörande gemensamma utrymmen för kommunikation, förråd och teknik mm.

Projektet omfattar också erforderliga mark och anläggningsarbeten samt vissa arbeten på angränsande byggnader utanför arbetsområdet.

De nya byggnaderna kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad 3.0, silvernivå.

Beställare:  Eslövs Bostads AB

Adress: Norregatan, Eslöv

Arbetschef:  Tomas Nyrén

Platschef:  Stefan Persson

Entreprenadingenjör:  Josefin Grahn

Entreprenadsumma:  145.900.000 kr

Entreprenadform:  Totalentreprenad

Färdigställande: Maj 2021