Vi bygger på förtroende sedan 1928

Om oss

Kvarteret Slaktaren

Publicerad den 25 februari 2019

Projektnamn:  Kv Slaktaren

Beskrivning:  Projektet omfattar nybyggnad av tre huskroppar med totalt 81 bostadslägenheter, ca 380 kvm butikslokaler och därtill hörande gemensamma utrymmen för kommunikation, förråd och teknik mm. Projektet omfattar också erforderliga mark och anläggningsarbeten samt vissa arbeten på angränsande byggnader utanför arbetsområdet. De nya byggnaderna kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad 3.0, silvernivå.

Beställare:  Eslöv bostäder

Adress:  Norregatan, Eslöv

Arbetschef:  Tomas Nyrén

Entreprenadsumma:  145 900 000 kr

Entreprenadform:  Totalentreprenad

Färdigställande:  Maj 2021