Vi bygger på förtroende sedan 1928

Om oss

Malmö Idrottsgrundskola

Publicerad den 23 augusti 2019

Beskrivning

Projektet omfattar nybyggnation av idrottsgrundskola årskurs 7-9 för ca 540 elever samt sporthall med publikkapacitet om 500 personer.

Objektet består av två byggnader, 4 respektive 5 våningar förbundna med 2 st gångbroar. 

Area ca 11300 kvm BTA. Även utemiljö samt takterrass ska anläggas.

Beställare:  Malmö Stadsfastigheter

Adress:  Erik Perssons väg, Malmö

Arbetschef:  Klas Ekström

Platschef:  Peter Christensen

Entreprenadingenjör:  Tobias Nilsson

Entreprenadsumma:  243 490 000 kr

Entreprenadform: Generalentreprenad

Färdigställande:  Juli 2021