Vi bygger på förtroende sedan 1928

Om oss

P-hus Gasverket i Lund

Publicerad den 23 augusti 2019

Beskrivning

Om- och tillbyggnad av befintligt p-hus som idag består av tre våningsplan. 

Ytterligare tre våningar ska byggas på och förses med yttertak av solcellspaneler. Även en ny fasad av cortenplåt monteras.

Beställare:  LKP AB - Lunds Kommuns Parkering AB

Adress:  Gasverksgatan, Lund

Arbetschef:  Klas Ekström

Platschef:  Peter Christensen

Entreprenadingenjör:  Tobias Nilsson

Entreprenadsumma:  ca 82 000 000 kr

Entreprenadform:  Totalentreprenad/utförandeentreprenad

Färdigställande:  Okt 2019