Vi bygger på förtroende sedan 1928

Om oss

Starka rötter och kraftig expansion

1928 sökte sig vagnmakaren Otto Magnusson till Malmö. I och med bilens intåg höll hans hantverk på att dö ut, och i stället började han utföra inredningsarbeten och renoveringar åt stadens privata fastighetsägare. Han utrustade en vagn med alla nödvändiga verktyg och skapade på så sätt en mobil verkstad. Det var ett servicetänkande som redan från början gav fördelar i en då tungfotad bransch.

Det tog bara några år för Otto Magnussons att etablera sitt företag, och snart hade han ett tiotal anställda. Nästa generation i företaget renodlade hans affärsidé, och från 1950-talet och framåt förverkligade sönerna Börje och Curt nya möjligheter.

Dags för tredje generationen

De nuvarande ägarna, bröderna Ulf och Dan Magnusson, började sin karriär i företaget 1984. Ulf var då nybliven civilekonom och Dan hade tagit sin examen som ingenjör.

1989 förvärvade bröderna företaget och de har sedan dess drivit och utvecklat det, de senaste åren i kraftigt accelererad takt. Grunden är en gemensam, hård satsning på arbetet med värderingar och mål inom företaget. Här har samtliga anställda varit en viktig del. Samtidigt har bolaget inlett en kraftig satsning på nybyggnad som bidragit till att omsättningen har vuxit från cirka 70–80 miljoner kronor under 1990-talet till dagens nivå på mer än 500 miljoner.

Företaget är i dag väl rustat för ytterligare expansion, vilket också är målsättningen
.undefined

Om oss