Vi bygger på förtroende sedan 1928

Om oss

En engagerad aktör

undefined

Otto Magnusson tror på engagemang. Vi engagerar oss som sponsor inom idrotten både för att stärka vår marknadsföring och för att stödja en verksamhet som är positiv för både ungdomen och samhället. Ungdomsidrotten erbjuder ju många möjligheter att leva ett sundare liv. Dessutom är idrottsföreningarna en utmärkt arena, där människor från olika stadsdelar och med olika bakgrund kan mötas på ett naturligt sätt.

Otto Magnusson sponsrar en lång rad idrottsföreningar. De ekonomisk största engagemangen gäller Malmö FF, HK Malmö, Redhawks, MAI och FC Rosengård.

Ett sätt att mäta utfallet av sponsorengagemanget är att mäta varumärkeskännedomen. En undersökning utförd vid IHM Business School för ett par år sedan visade att 60 procent av alla tillfrågade som kom ihåg Otto Magnussons logotyp kände igen den från Malmö Arena.

Företrädare för Otto Magnusson är också engagerade i Uppstart MalmöTillväxt Malmö samt Good Malmö, organisationer som på mindre än två år skapat 1600 nya arbetstillfällen i staden.

Uppstart Malmö hjälper entreprenörer att komma igång och utveckla sina idéer för att skapa arbetstillfällen. Tillväxt Malmö hjälper företag att utvecklas för att skapa fler arbetstillfällen. Good Malmö hittar ungdomar som behöver komma in på arbetsmarknaden och erbjuder dem jobb.

Om oss