Vi bygger på förtroende

Reflektioner av Klas Ekström

Att vi har egen personal är helt klart en styrka. Det gör att vi kan välja att ha samma lag på flera projekt i rad och på så sätt säkerställa smidiga projekt med bra sammanhållning. Har man bara bra lag så löser man utmaningar tillsammans. För mig som arbetschef blir det lättare att stötta laget när jag känner dem väl. Ett av mina personliga arbetsmål är att ingen ska sluta på mina arbetsplatser. Då gäller det att jobba med både säkerhet, kultur och gemenskap.

Vi försöker att vara en tight grupp, vi väljer ofta att ha färre arbetsledare med fler personer i varje grupp för att stärka lagkänslan och motverka öbildning på arbetsplatserna. Den interna kompetensutvecklingen, där många av våra arbetsledare går vidare och utbildar sig till platschefer skapar ytterligare förutsättningar att växa med utmaningen!

På tjänstemannasidan tycker jag att det är en stor fördel att vi arbetar tätt ihop. Vi är flera arbetschefer, med olika perspektiv och bakgrund, men med en vilja att stötta varandra. Jag tror att fördelen med att vara Entreprenadingenjör på Otto Magnusson är att du får vara en del av hela byggprocessen. Vi har många spännande projekt på gång och du kan vara involverad från förfrågan till produktion. Det innebär att tjänsten blir bredare än den kanske kan vara på andra ställen.

Vill du utvecklas som entreprenadingenjör?
Då är det hos oss du på Otto Magnusson du ska vara!
Klas Ekström Christensen