Vi bygger på förtroende sedan 1928

Hållbarhet

Vår hållbarhetsmodell: Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö, Socialt ansvar, Affären

undefined

För oss har kvalitet varit en självklarhet sedan Otto Magnusson började med renoveringar på 1920-talet. Satsningen på miljö är lika given. Vi har bara ett jordklot, det gäller att ta hand om det. Och en god arbetsmiljö har alltid varit viktig för våra anställda.

Men det gäller mer än hållbart byggande och hållbara arbetsplatser. För oss handlar hållbarhet om att värna om framtiden. Det gör vi tillsammans med våra anställda samt med våra kunder och samarbetspartners. När goda krafter jobbar sida vid sida kan stora saker ske.

 

 

 

 

 

Byggnadsfirman Otto Magnusson bygger på förtroende sedan 1928. För att vårda och utöka detta förtroende har vi reviderat och utvecklat vår affärsplan. Ett särskilt fokus är områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA).

Det handlar om ett strukturerat och målmedvetet arbetssätt, där vi tar ett steg framåt i taget iför att kunna göra ständiga förbättringar och en verklig skillnad över tid.

Bakgrunden är en ökad medvetenhet och ökade krav hos beställare, myndigheter och intressenter. Företaget arbetar målmedvetet med nyckelrekryteringar och kompetensutveckling. Rekryteringarna syftar bland annat till att initiera, driva och utveckla detta arbete framåt i samverkan med våra medarbetare, för att möta beställarens krav och förväntningar, men även andra ökade krav från myndigheterer och branschen generellt.

Området kvalitet inkluderar kundfokus, processfokus, kompetensutveckling och ledarskap, rätt bemanning, löpande planering, effektivitet och systematik i våra projekt (färre småstopp), löpande avstämning, och erfarenhetsåterföring.

Områdena miljö och arbetsmiljö handlar om ett ökat fokus på hållbart byggande och hållbara arbetsplatser.

Hållbarhet