27 mar
2023
DSC 7682

Byggnadsfirman Otto Magnusson köper Granitors entreprenadverksamhet

Byggnadsfirman Otto Magnusson köper inkråmet i entreprenadbolaget Granitor Construction.  

Fastighetsutvecklaren Granitor Properties har beslutat sig för att inte längre driva entreprenadverksamhet i egen regi och säljer därför inkråmet i Granitor Constructions Malmöverksamhet till Byggnadsfirman Otto Magnusson.

Som en del i uppgörelsen med Byggnadsfirman Otto Magnusson tecknas också entreprenadkontrakt avseende entreprenaderna för projekten Drivbänken och Droppen inom projektområdet Embassy of Sharing i Hyllie i Malmö. Parterna har sedan tidigare tecknat ett entreprenadavtal för genomförandet av projektet Fyrtornet inom Embassy of Sharing.

Medarbetarna i Granitor Construction,  går samtigt över till Byggnadsfirman Otto Magnusson.

-  Vi kommer framåtriktat att fokusera på fastighetsutveckling och förvaltning. Entreprenadverksamheten kommer bättre till sin rätt i Byggnadsfirman Otto  Magnusson som vi sedan tidigare har haft mycket gott samarnete med och som arbetar med en bredare inriktning av entreprenader, säger Magnus Skiöld, styrelseordförande Granitor Properties.

Bolaget Granitor Construction AB kommer att finnas kvar och slutföra de pågående projekten i Skåne, Stockholm och Uppsala. Projekten kommer att fullföljas med nuvarande avtal och avtalspart. Alla pågående garantiåtagande förblir oförändrade.

- Detta är en satsning vi gör för att stärka kompetens och utveckla kundrelationer. Otto Magnusson har haft ett kvalitativt samarbete med Granitor genom åren och förvärvet av Granitors entreprenadverksamheten är en viktig del i våra tillväxtplaner att bli ”rikstäckande” i Skåne, säger Björn Niklasson, vd Byggnadsfirman Otto Magnusson.

Dela på: