Hållbart byggande

För oss på Byggnadsfirman Otto Magnusson är hållbart byggande ett resultat av ett gott hantverk, en stolthet som även våra barn och barnbarn ska kunna känna för den färdiga byggnaden många år framöver utifrån perspektivet hållbar utveckling. Det handlar både om hur byggnaden blivit till och om hur den fungerar. 

Hållbart byggande kan också beskrivas som högt ställda krav på byggentreprenörer i produktionen och under byggskedet, och på att den färdiga byggnaden uppfyller betydligt högre energi- och miljöprestanda än en ”vanlig” byggnad baserat på norm, lagar och standarder. 

Vårt företag har en ledande roll i en stor satsning i bygg- och anläggningssektorn, LFM30, där vi och de andra aktörerna vill påskynda klimatomställningen och genomförandet av Agenda 2030. Tillsammans med 145 aktörer, varav 37 byggherrar, pågår ett utvecklingsarbetet som har som avsikt att främja affärsförflyttningar och klimatstrategiskt arbete.

Idag klimatberäknas ca 60 % av Otto Magnussons egna pågående byggprojekt, trots att lagkraven träder i kraft först om två år.
Det tycker vi är hållbart!