Vi bygger på förtroende sedan 1928

Hållbarhet

Hållbart byggande

 

Vad är ett hållbart byggande? För oss på Byggnadsfirman Otto Magnusson är det ett stolt resultat av ett gott hantverk, en stolthet som även våra barn och barnbarn ska kunna känna för den färdiga byggnaden många år framöver – utifrån perspektivet hållbar utveckling. Det handlar både om hur byggnaden blivit till och om hur den fungerar.

 

Hållbart byggande kan också beskrivas som högt ställda krav på byggentreprenörer i produktionen och under byggskedet, och på att den färdiga byggnaden uppfyller betydligt högre energi- och miljöprestanda än en ”vanlig” byggnad baserat på norm, lagar och standarder. Läs gärna mer på Informationscentret för Hållbart Byggande (ICHB), IVL och Sweden Building Green Council (SGBC).

 

I ett bredare perspektiv är en byggnad i sydvästra Skåne (där vi är verksamma) beroende av en hållbar stadsutveckling, dvs. utifrån ekologiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt perspektiv. Läs gärna mer på Institutet för hållbar stadsutveckling.

 

Vi är även verksamma som medlem i föreningen Hållbart Byggande i Syd (HBSyd), där vår Hållbarhetschef Andreas Holmgren sedan vt 2016 sitter i styrelsen, och sedan 2017 varit ordförande. Tema har ex varit flerbostadshus i trä, klimatarbetet i byggbranschen, klimatneutral betong, farliga ämnen i byggmaterial, solceller, miljöcertifieringssystem. Läs gärna mer på Hållbart Byggande i Syd (HBSyd). HBSyd är nu en del av Sveriges Byggindustriers fortsatta arbete med Färdplan 2045, byggbranschens arbete med klimatfrågan - läs gärna mer på Fossilfritt Sverige om Färdplanerna:  

 

Vt 2017 initierade Byggnadsfirman Otto Magnusson uppstart av Byggindustrier i Syds Miljögrupp, med olika BI medlemmar i branschen, där vi sedan vt 2017 haft ett möte per halvår på olika teman: generell uppstart vt 17, Malmö stads miljöbyggstrategi ht 18, träbyggande vt 18, avfall ht18. Läs gärna mer på Sveriges Byggindustrier.

Hållbarhet