4 Generationer

Vår historia

Med ursprunget i god service
1928 sökte sig vagnmakaren Otto Magnusson till Malmö. I och med bilens intåg höll hans hantverk på att dö ut, och i stället började han utföra inredningsarbeten och renoveringar åt stadens privata fastighetsägare. Han utrustade en vagn med alla nödvändiga verktyg och skapade på så sätt en mobil verkstad. Det var ett servicetänkande som redan från början gav fördelar i en då tungfotad bransch.

Det tog bara några år för Otto att etablera sitt företag, och snart hade han ett tiotal anställda. Börje och Curt, nästa generation Magnussons renodlade och utvecklade hans affärsidé och från 1950-talet och framåt inleddes ett nära samarbete med framförallt försäkringsbolag.

Ordning och reda bygger förtroende!
- Börje Magnusson

Dags för tredje generationen
De nuvarande ägarna, bröderna Ulf och Dan Magnusson, började sin karriär i företaget under tidigt 1980-tal. Ulf var då nybliven civilekonom och Dan hade tagit sin examen som ingenjör.

Ulf och Dan köper företaget 1989 och med rötterna i de goda relationerna far och farfar byggt upp fortsätter de arbetet för företagets utveckling till det som idag är ett modernt byggföretag. Grunden är en gemensam, medveten satsning på arbetet med värderingar och mål inom företaget där både kunder och medarbetare är i fokus.

Sedan 90-talet erbjuder Byggnadsfirman Otto Magnusson byggnadsservice till privata och offentliga fastighetsägare och entreprenad för större ombyggnationer och nyproduktion av skolor, flerbostadshus och parkeringshus.